CONTAINER LẠNH

Dùng cho mục đích chuyên chở các loại hàng hóa đòi hỏi yêu cầu về nhiệt độ được khống chế trong một giới hạn nào đó, loại contaner này có hệ thống làm lạnh và hệ thống điều khiển, kích hoạt hiện đại, dễ dàng sử dụng, chúng tôi có đầy đủ các loại kích cỡ container lạnh từ 10 đên 45 feet

phone